Sterke stemmer

09 Feb 2015 From the Atlas point of view 0 Kommentarer
”Sterke stemmer" er en bloggserie initiert av Norges Handikapforbund, der funksjonshemmede menn og kvinner i Afrika og Midtøsten forteller om å trosse fordommer og bryte barrierer i kampen for et selvstendig liv og for styrkede rettigheter for funksjonshemmede.

Har du lyst til å bidra til bloggen?

Send oss en mail!