Mussa Chiwaula taler under konferanse om hvordan skal vi intensivere forskningen og praksis for å nå FNs tusenårsmål i Afrika, med representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner fra hele Afrika

Sterke stemmer

09 Feb 2015 From the Atlas point of view
”Sterke stemmer" er en bloggserie initiert av Norges Handikapforbund, der funksjonshemmede menn og kvinner i Afrika og Midtøsten forteller om å trosse fordommer og bryte barrierer i kampen for et selvstendig liv og for styrkede rettigheter for funksjonshemmede.

Mark Mapemba på CRPD i FN, New York

28 Aug 2014 Video Stories
Mark Mapemba fra funksjonshemmedes organisasjoner PODCAM i Malawi. Mark deltok på CRPD konferansen Partene i juni 2014 og tok også del i advocacy opplæring for ungdom med nedsatt funksjonsevne i regi av UNICEF. I videoen forklarer han hvordan han vil bruke sin nye kunnskap når han kommer tilbake til Malawi. Mark tur til New York ble finansiert av norske UD gjennom Atlas-alliansen.
Jafeti Luhena

Blogg 1

28 Aug 2014 Meanings of Atlas
Regjeringen har for alvor tatt inn over seg at folk med funksjonshemning tilhører de aller fattigste og utstøtte. Det er flott at gruppen nå endelig blir prioritert i målformuleringene, - Nå håper vi bare det følges opp reelt i den endelige fordelingen av bistandsmidlene, sier Arnt Holte, styreleder i Atlas-alliansen. Han viser også til et svært uheldig kutt i informasjonsstøtten.
Stop this hunger

Unge Stemmer

28 Aug 2014 Cases from External Writers
Bakgrunn og kritisk oversikt av sentrale problemstillinger, begreper og strategier i forhold to inkluderende opplæring i områder der det er begrenset økonomiske ressurser industrien. Først publisert i 2002, oppdatert i 2008.

Like rettigheter - Likestilling

28 Aug 2014 Video Stories
Inkluderende opplæring: Likestilling - Likestilling