Young refugee girl at an UNHCR refugee camp with members of her family. Photo: Sina Jahanbakhsh

Kriser og konflikt

09 Feb 2015
Funksjonshemmede er svært sårbare under kriser og konflikt. I tillegg skaper kriser og konflikt nye funksjonshemmede som skal integreres i samfunnet. Relevante lenker: Funksjons…
By Crippen: Lady: "So, what's the matter with you dear?!". Man in wheelchair in front of the stairs leading to the park: "Apart from your attitude and these barriers you mean?!"

Våre tjenester

22 Jul 2014
Atlas-alliansen er en stiftelse av organisasjoner av funksjonshemmede, pasienter og pårørende i Norge som siden 1981 har vært involvert i internasjonalt utviklingsarbeid. Vi arb…
NHH-project in Uganda. Group meeting.

Hvordan inkludere

22 Jul 2014
Atlas-alliansen er en stiftelse av organisasjoner av funksjonshemmede, pasienter og pårørende i Norge som siden 1981 har vært involvert i internasjonalt utviklingsarbeid. Vi arb…