World We Want Logo_2

Alle skal med!

05 Feb 2015
Atlas-alliansen står sammen med over 3000 internasjonale organisasjoner i et opprop om at ingen må utelates fra de nye utviklingsmålene. Under FNs generalforsamling til høsten skal verdens stater bli enige om et nytt sett med utviklingsmål. Mange organisasjoner er bekymret for at disse målene ikke skal ivareta de mest utsatte og marginaliserte gruppene, for eksempel funksjonshemmede. Derfor er dette oppropet en påminnelse til de som skal forhandle at ingen mål er nådd før alle er nådd. I Norge skal Redd Barna oversende oppropet til norske myndigheter på vegne av organisasjonene.
Nærbilde av ung jente fra en skole for utviklingshemmede i Myagdi i Nepal som viste oss rundt.

Fullt gjennomslag for funksjonshemmede i utdanning for utvikling

20 Jan 2015
Funksjonshemmede får sin rettmessige plass i satsingen på utdanning i utviklingsarbeidet. Dette har ikke minst utenrikskomiteen på Stortinget sørget for i sin behandling av stortingsmeldingen Utdanning for Utvikling. Atlas-alliansen roser komiteen for tydelige krav. - Vi gleder oss til å følge opp dette, sier daglig leder Morten Eriksen. Komiteens krav ble fulgt opp av utenriksminister Børge Brende under debatten, som ga uttrykk for at funksjonshemmede blir særlig viktig i regjeringens utdanningssatsing.
Martha Hiwa (48), en dyktig forretningskvinne fra Malawi

Fra ingenting til businesskvinne - levekårsundersøkelsene som forandret alt

18 Dec 2014
- Jeg er blitt en dyktig forretningskvinne, sier Martha Hiwa (48) fra landsbyen Kalembo i Balakadistriktet i Malawi. En levekårsundersøkelse for ti år siden endret livet hennes.
Zaid og Ahmad hjemme

Flyktning og funksjonshemmet - en beretning fra Bekaa-dalen i Libanon

18 Dec 2014
Libanon har tatt imot rundt 1,2 millioner flyktninger fra Syria. Rundt 23 % av disse har en funksjonshemning, i følge Handicap International. Til tross for dette er bare 1,2 % av flyktningene i Libanon registrert som funksjonshemmet. På oppdrag fra Atlas-alliansen reiste frilansjournalistene Torgrim Halvari og Andreas Ausland til Libanon i november. Oppdraget var å dokumente funksjonshemmedes situasjon. De kom hjem med sterke bilder i baggasjen.