Styringsdokumenter

kjsdlkjlifjøsldkfjsd…
logobilde_organisasjoner2_cropped

Organisasjoner

I alt 17 norske organisasjoners står bak Atlas-alliansen. De fleste organisasjonene består av medlemmer som selv er funksjonshemmet, er kronisk syk eller pårørende. Tilsammen …

Sekretariatet

Atlas-alliansen har et eget sekretariat som er ansvarlig for den daglige driften, koordinering av samarbeid og mottak av forespørsler til stiftelsen. Sekretariatet koordinerer og …
The Atlas Alliance board of directors gathered for a meeting: From the left Anders Hegre, deputy chair man, The Norwegian Association for the Hard of Hearing (HLH), Lars Ødegaard, Norwegian Association for the Disabled (NAD), Liv Arum, The Norwegian Federation of Organizations of Disabled People (FFO) and Arnt Holte, styreleder,The Norwegian Association of the Blind and Partially Sighted - NABP

Styret

Styret i Atlas-alliansen består av representanter fra alliansens grunnorganisasjoner. I tillegg velges en representant fra de tilknyttede organisasjonene.…
eierskap i organisasjoner_cropped

Medlemsskap og eierskap

Atlas-alliansen er eier i følgende organisasjon: Det norske menneskerettighetsfond Det norske menneskerettighetsfond jobber for å fremme respekten for og overholdelsen av men…