Styret i Atlas-alliansen består av representanter fra alliansens grunnorganisasjoner. I tillegg velges en representant fra de tilknyttede organisasjonene.

Arnt Holte

Styreleder Assisterende generalsekretær i Norges Blindeforbund Email: arnt.holte@blindeforbundet.no

Anders Hegre

Nestleder Generalsekretær i Hørselhemmedes Landsforbund (HLF) Email: hegre@hlf.no

Liv Arum

Styremedlem Generalsekretær Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Email: liv.arum@ffo.no

Lars Ødegård

Styremedlem Spesialrådgiver Norges Handikapforbund Email: lars.oedegaard@nhf.no

Bjug Ringstad

Styremedlem Nestleder landsstyret Norsk Forbund for Utviklingshemmede Email: bjug@ringstad.no

Deputy Members

Jens Petter Gitlesen

Varamedlem Norsk Forbund for Utviklingshemmede Email: -

Knut Magne Ellingsen

Varamedlem Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Email: -

Gunnar Haugsveen

Varamedlem Norges Blindeforbund Email: -

Runa Schøyen

Varamedlem Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Email: -

Lissen Bruce

Varamedlem Norsk Handikapforbund (NAD) Email: -