Evaluering av bistand via paraply- og nettverksorganisasjoner

13 Feb 2015
Niras har på oppdrag fra Norad evaluert norske paraply- og nettverksorganisasjoners bidrag til utviklingssamarbeidet. Rapporten ble lagt frem 28. oktober 2014.

- Rapporten gir en analyse av maktforhold i de landene vi arbeider, men reflekterer ikke over den kamp om ressurser og rettigheter som foregår både der og i Norge. Da blir også anbefalingene for enkle og unyanserte, sa daglig leder Morten Eriksen i sin kommentar da evalueringen ble lansert.

For ytterligere dokumentasjon, se Norads hjemmesider.

Se også vår artikkel Norads evaluering av paraplyorganisasjoner.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *