Bli Atlas-venn

Jafeti Luhena
Givertjenesten Atlas-venn hjelper oss i arbeidet med å gi funksjonshemmede i fattige land en bedre hverdag. Nå jobber vi særlig med å få barn med funksjonsnedsettelser inkludert i skolene. 57 millioner barn vokser opp uten skole. Nesten en av to av disse barna har en funksjonsnedsettelse. Da vokser de opp som en byrde i familien, eller de må tigge for å klare seg. Med skole ser livet betydelig lysere ut: De kan få seg en jobb og livnære seg. De kan bli den som forsørger familien, og de kan bli aktive deltakere i samfunnet.
Hvis du vil bli Et Nytt Liv-venn, kan du velge om du vil bli fast giver eller om du bare vil støtte oss en gang i mellom.  Faste givere gir 200 kroner måneden, men du kan også bestemme beløpet selv. Dersom gavebeløpet overstiger kr 500 pr år kan dette trekkes fra på selvangivelsen.
Atlas-alliansens givertjeneste er registrert i Innsamlingskontrollen. Dette er et kontrollorgan som overvåker at de innsamlede pengene går til det oppgitte formål, at penger innsamles med akseptable metoder og at administrasjonskostnadene holdes på et forsvarlig nivå.
Vår giverkonto i DNB NOR er 1644 22 75339. For at mest mulig av midlene skal gå til formålet, foretrekkes Avtalegiro – gjerne uten varsel. Vi ber derfor om at du aksepterer det når tilbudet kommer opp i nettbanken. Vi ber om at du registrerer deg for elektronisk faktura eller avtalegiro.
Tenk, hvilken forskjell vi kan gjøre!  
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 17 46 47 for mer informasjon. Du kan også sende en e-post til atlas@atlas-alliansen.noeller fylle ut skjemaet nedenfor.
Dine detaljer