Inkluderende utviklingsarbeid

Fact Sheet on Disability in Conflicts and Emergencies

26 Jan 2015
Funksjonshemmede er svært sårbare under kriser og konflikt. I tillegg skaper kriser og konflikt nye funksjonshemmede som skal integreres i samfunnet.

Mapping of the Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities

26 Jan 2015
Hvor langt har myndigheter og organisasjoner kommet med å inkludere funksjonshemmede i utviklingsarbeidet? I 2011 kom en evaluering av norsk bistand som viste at dette var et neglisjert felt. Hva har skjedd to år senere?

Fullt gjennomslag for funksjonshemmede i utdanning for utvikling

20 Jan 2015
Funksjonshemmede får sin rettmessige plass i satsingen på utdanning i utviklingsarbeidet. Dette har ikke minst utenrikskomiteen på Stortinget sørget for i sin behandling av stortingsmeldingen Utdanning for Utvikling. Atlas-alliansen roser komiteen for tydelige krav. - Vi gleder oss til å følge opp dette, sier daglig leder Morten Eriksen. Komiteens krav ble fulgt opp av utenriksminister Børge Brende under debatten, som ga uttrykk for at funksjonshemmede blir særlig viktig i regjeringens utdanningssatsing.

Flyktning og funksjonshemmet – en beretning fra Bekaa-dalen i Libanon

18 Dec 2014
Libanon har tatt imot rundt 1,2 millioner flyktninger fra Syria. Rundt 23 % av disse har en funksjonshemning, i følge Handicap International. Til tross for dette er bare 1,2 % av flyktningene i Libanon registrert som funksjonshemmet. På oppdrag fra Atlas-alliansen reiste frilansjournalistene Torgrim Halvari og Andreas Ausland til Libanon i november. Oppdraget var å dokumente funksjonshemmedes situasjon. De kom hjem med sterke bilder i baggasjen.

Ahmad: Uten ben, men i live

16 Dec 2014
Hverdagen til en funksjonshemmet flyktning: Ahmad Elchaar mistet begge bena i en bombeeksplosjon i Syria. Men han føler seg heldig. Han er i live, han har en meningsfull jobb som frivillig for UNHCR, og har fått både proteser, krykker og en moped å farte rundt på. Han har rett. Det er ikke mange funksjonshemmede flyktninger forunt å få like god hjelp som Ahmad har fått.

Funksjonshemmede flyktninger: Ignorert og glemt? Konferanse 3. desember

20 Nov 2014
FN regner at rundt 15 % av verdens befolkning har nedsatt funksjonsevne. Dette betyr at rundt 4,5 millioner mennesker med funksjonshemninger er på flukt. Hva skjer med funksjonshemmedes rettigheter under væpnet konflikt og i flyktningsituasjoner? Hvordan håndteres menneskerettighetene for funksjonshemmede i det humanitære rommet når staten har sluttet å styre og menneskerettighetene brytes? Konferanse med statssekretær Bård Glad Pedersen, representanter fra FNs Høykomisær for flyktninger, Handicap International, Norges røde kors og Flyktningehjelpen.