Rehabilitering og helse

Kvinner i Sør – funksjonsnedsettelser, helse og tuberkulose

11 Feb 2015
Faktaark - Funksjonshemmede kvinner blir ofte dobbeltdiskriminert - Den nye FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter skal sikre likestilling for kvinner med funksjonsnedsettelser - Tuberkulose er den sykdommen som dreper flest unge kvinner i verden

Tuberkulose

10 Feb 2015
Faktaark fra Atlas-alliansen om tuberkulose - Tuberkulose er den mest vanlige dødsårsaken for mennesker som er smittet av hiv - Tuberkulose er en fullt helbredelig sykdom, men tar livet av to millioner mennesker hvert år - Uten behandling vil personer som har utviklet tuberkulose kunne smitte i gjennomsnitt 10-15 mennesker hvert år
Tuberkulose Foto: Morten Hvaal

Tuberkulose

10 Feb 2015

Faktaark om tuberkulose fra WHO

10 Feb 2015
Få en kjapp oversikt og se nøkkeltall for tuberkulose med dette faktaarket fra WHO